NATÀLIA SANTANDREU20150711_134038                                        
ICASBD (Col·legi d’Advocats de Sabadell) 2.160
Mediadora familiar en actiu.  Centre de Mediació de la Generalitat de Catalunya

Google +

 

GEMMA SAHUN20150711_121841                                                    
ICAB  (Col·legi de l’Advocacia de Barcelona) 22.002
Mediadora privada en actiu. Centre de Mediació de la Generalitat de Catalunya i del Centre de Mediació del Il.lustre Col.legi de l’Advocacia.

Google +

Professionals amb més de 20 anys d’exercici, expertes en assumptes civils i penals en l’àmbit del dret de família, divorcis, separacions, ruptures de parella, guardes i custòdies i procediments de modificació de mesures de les relacions-paterno-materno filials,  us assessorem, orientem i us acompanyem durant tot el procés.

P20150711_123613revi al procés legal, oferim el procés de mediació. La mediació familiar és un mètode extrajudicial de resolució de conflictes que es caracteritza per la intervenció d’una tercera persona imparcial i experta que té com a finalitat ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori quan es presenten conflictes derivats de les situacions de separació, divorci, crisi de convivència, fills comuns, etc amb la finalitat que els acords assolits siguin de més fàcil compliment per les parts en benefici dels fills i d’ells mateixos.

Tanmateix, estem especialitzades en assumptes relacionats, com execucions de sentències, impagament de pensions, incompliment del règim de guarda i custòdia i de visites, violència familiar, reclamacions de quantitats, filiacions i paternitats, successions i herències, i tots els referits en l’apartat de serveis.

scaf Dones juristes
icfs aefa